Sentrumsblikk 11

En mann i fra Sentrum lot ståken
han laget ta knekken på tåken.
Det var om å gjøre
at jorden fikk høre
at den måtte være litt våken!