Sentrumsblikk 12

En kvinne fra Sentrum sa grunnen
er alltid å finne på bunnen.
Hun merket seg kilden
til vannet og ilden
og snakket en hver etter munnen.