Sentrumsblikk 16

En mann i fra Sentrum var snekker
og glad i å gjøre seg lekker.
Men huset han laget
slett ingen behaget.
Men han, sa han, laget en vekker!