Sentrumsblikk 17

En mann i fra Sentrum var prektig
i synet på hva som er vektig.
Han mente at mynde
er motsatt av ynde
og mente at mannen er mektig.