Sentrumsblikk 2

En sønn i fra Sentrum fant matter
han samlet som om de var skatter.
Han sa: Det er ille
på gulvet å stille!
Han jobbet med å bli forfatter.